TNN online Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

TNN ONLINE

กิจกรร?amp;ข่าวประชาสัมพันธ?/a>

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบไฮบริด ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด

ไลออนส์สากลปลื้มความสำเร็จในการจัดประชุมใหญ่ครั้งสำคั?ในภาวะการแพร่ระบาดโควิ?19 ระลอ?3 ภายใต้รูปแบบ “ไฮบริ?อีเวนต์?ยึดแนวมาตรฐานความปลอดภัย ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหน?ช่วยสร้างเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ภูมิภา?โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมาแล?“ทีเส็บ?อีกทั้?ยังเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครราชสีม?เมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไท?ในการรองรับการจัดประชุมไมซ์อย่างเต็มรูปแบ?/p>


ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|