เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

เปิดวิธียืนยันตัวตนรับสิทธิ ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบถ้วนทุกขั้นตอนรับ 3,000 บา?ลดค่าใช้จ่ายเยียวยาช่วงโควิ?

ความคืบหน้?โครงการคนละครึ่ง ระยะที?3 หรือ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยล?50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นว?สป?ทำผมทำเล็?ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล?ยาสู?/span>

ทั้งนี?ไม่เกิ?150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิ?1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบแรกตั้งแต่วันที?1 กรกฎาค?จนถึงวันที?30 กันยาย?2564 และรอบที?2 ตั้งแต่วันที?1 ตุลาคม จนถึงวันที?31 ธันวาค?2564 หรือไม่เกิ?3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรั?อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่?เราชน??33เรารักกัน เราชน?เป็นต้น หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็?สบ? สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง?ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ หรือจะลงทะเบียนผ่าน ก็ได?/span>

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต?18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ?วันที่ลงทะเบียน

3.ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได?1 โครงการเท่านั้?/span>

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ?ได้ที่

6.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาช?

7.ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก

8.ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได?/span>

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได?2 ช่องทา?/u>

1.ลงทะเบียนผ่าน

2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่? สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

หมายเหต? สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได?1 ครั้?เพื่อเปลี่ยนไปใช?โครงการยิ่งใช้ยิ่งได?ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที?28 มิ.? 64 เวล?22.00 ?

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 3 และการใช้สิทธิ ผ่านเว็บไซต?

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน ตั้งแต่วันที?14 มิ.? 64 เป็นต้นไป เวล?06.00 ? ?22.00 ?

2.รอรั?SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใ?3 วั?

3.ดาวน์โหล?+ ติดตั้งแอป?เป๋าตัง ผู?G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4.ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาช?ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาข?หรือตู?ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5.เริ่มต้นใช้สิทธ?ตั้งแต่วันที?1 ?? 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6.เติมเงินเข้?G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวล?06.00 - 23.00 ?

8.เสร็จสิ้นการชำระเงิ?/span>

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 3 และการใช้สิทธิ ผ่านเว็บไซต?แอปฯเป๋าตัง

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

1.ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2.กดแถบโครงการคนละครึ่?เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที?14 มิ.?64 เวล?06.00 ? ?22.00 ?

3.รอรั?SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใ?3 วั?

4.ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาช?ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาข?หรือตู?ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5.เริ่มต้นใช้สิทธ?ตั้งแต่วันที?1 ?? 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6.เติมเงินเข้?G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวล?06.00 - 23.00 ?

8.เสร็จสิ้นการชำระเงิ?/span>

วิธีการใช้งานแอปเป๋าตัง

1.เปิดแอป?APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่ม?iOS 9.0+ ขึ้นไป

2.พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นห?/span>

3.เลือก "GET" หรือ เลือก “ติดตั้ง"

4.ระบุ เบอร์มือถือ

5.ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

6.กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริกา?และก?ตกลง

7.ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

8.ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?


กรณียืนยันต้นด้วยบัญชี Krungthai NEXT


1.เข้าสู่ Krungthai NEXT

2.ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

3.กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

4.กรอกรหัส OTP* *OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกั?Krungthai NEXT

5.ตั้งค่ารหั?PIN

6.ยืนยันรหัส PIN


เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?

กรณียืนยันตัวตนด้ว?การสแกนใบหน้?/u>

1.เตรียมสแกนใบหน้?/span>

2.สแกนใบหน้า *สามารถข้ามได?หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อ?ชำรุ?/span>

3.ตั้งค่ารหั?PIN

4.ยืนยันรหัส PIN

5.เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

6.ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้?

7.ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งา?จะพบข้อความบนการ์ดว่?“กำลังตรวจสอบข้อมู?/span>

8.หากลงทะเบียนสำเร็?จะแสดงการ์?wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริกา?/span>

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?


กรณียืนยันตัวต?/u>ไม่ผ่า?/u>

สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็?ที่มีเมน?"ยืนยันตัวต? ของธนาคารกรุงไทย

1.สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวต?/span>

2.ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวต?/span>

3.เลือกเมน?“ยืนยันตัวตน?(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

4.ยืนยัน“การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน?/span>

5.ยินยอมให้“เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน?/span>

6.เสียบบัตรประชาช?รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่า?/span>

7.เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอป?เป๋าตัง

เปิดวิธียืนยันตัวตน ‘คนละครึ่ง เฟส 3 ?ครบทุกขั้นตอ?


ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|