พร้อมแล้? www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.? นี?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พร้อมแล้? www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.? นี?

พร้อมแล้? www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.? นี?

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บพร้อมลงทะเบียน 21 มิ.?64 ตั้งแต่เวล?6:00-22:00 ? ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ?? 64 ถึ?31 ?? 64 เวล?6:00-23:00 ?

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได?/strong> เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิ?4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สป?ทำผมทำเล็?

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล?และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิ?ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส?(e-Voucher)


โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธ?e-Voucher ไม่เกิ?60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิ?5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิ?7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ


ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต?1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่า?แต่ไม่เกิ?4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บา?ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่า?แต่ไม่เกิ?3,000 บาทต่อคน


ซึ่งสิทธ?e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใ?g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไ?โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรว?28,000 ล้านบา?/p>


พร้อมแล้? www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  เปิดเว็บลงทะเบียนรับสิทธิ 21 มิ.? นี?เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาช?/strong>


-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาช?/p>

-มีอายุตั้งแต?18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ?วันที่ลงทะเบียน

-สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอป?เป๋าตัง ภายในวันที?28 มิ.? 64

-เริ่มลงทะเบียนได้วันที?21 มิ.? 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวล?6:00-22:00 ?

-ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ?? 64 ถึ?31 ?? 64 เวล?6:00-23:00 ?

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(ผ่านบัตรประชาช?

-ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3

-การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได?2 ช่องทา?/p>

-ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

-ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet

(สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)

(กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)
หลักเกณฑ์สำหรับประชาช?/strong>


1.ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ 1 ครั้?และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อี?/p>

2.ก่อนการใช้สิทธิครั้งแร?ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ?จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

3.การซื้?ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระสินค้าแล?หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์

หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีใด


4.แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง?และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน?จะสามารถใช้งานได?ระหว่างเวล?6.00 ?23.00 ? ของทุกวั?/p>

5.ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการ?กระทำการใด ?ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการแล?หรือโครงการของรั?หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ?หรือมาตรกา?โครงการใ??ของรัฐ


สิทธิประโยชน์และการใช้จ่าย


รัฐสนับสนุ?E-Voucher เพื่อใช้จ่า?/p>

ค่าสินค้?ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ(นว?สป?ทำผม ทำเล็?

ไม่รวมลอตเตอรี?เครื่องดื่มแอลกอฮอล?ยาสู?/p>


ชำระเงินผ่า?G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง?/p>

กับผู้ประกอบกา?จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวแนะน?/h2>

ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|