สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

สรุปครบที่นี? มติศบค.ล่าสุด คลายล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

วันนี้ (27??64) คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน?2019 (โควิ?19) ครั้งที่ 13/2564 หรือ ศบ?ชุดใหญ?ซึ่ง พล.?ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม ในฐานะผู้อำนวยกา?ศบ? ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ตามที่ศบ?ชุดเล็กเสน?

พื้นที่ควบคุมสูงสุ?และเข้มงวด (สีแดงเข้? 29 จังหวั?ดังนี้ กรุงเทพมหานคร (กท?) กาญจนบุร? ชลบุรี ฉะเชิงเทร?ตา?นครปฐม นครนาย?นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุร?ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ?ปราจีนบุรี ปัตตาน?พระนครศรีอยุธย?เพชรบุร?เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอ?ราชบุร?ลพบุรี สงขล?สิงห์บุร?สมุทรปรากา?สมุทรสงครา?สมุทรสาค?สระบุร?สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ล่าสุด ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้? เริ่มมีผลบังคับใช?ตั้งแต่วันที?1 ??นี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย

การเดินทาง

ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้?/p>

สื่อสารให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามโครงการรับคนกลับบ้า?รับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างและหลังการเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสา?ไม่เกิ?75 % สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวล?ห้ามรับประทานอาหาร

มาตรการสำหรับรถโดยสา?หรือรถตู?ระยะทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโม?เพื่อระบายอากาศ

การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบบ seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาค?แล?สำนักงานการบินพลเรือน

ร้านอาหา?/strong>

ประเภทร้านอาหา?/p>

ร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากา?โล่ง อากาศถ่ายเทด?/p>

ให้นั่งรับประทานได?75 %

ร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากา?ให้นั่งรับประทานได?50 %

กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ให้บริกา?เปิดได้ไม่เกิ?20.00 ? (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้?คอมมูนิตี้มอลล?

กลุ่มที่ 1 กิจการ/กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไ?ได้แก่

ร้านเสริมสว?ร้านตัดผมหรือแต่งผ?เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้?ไม่เกิ?1 ชั่วโม?/p>

ร้านนว?เปิดได้เฉพาะนวดเท้?/p>

คลินิกเสริมความงา?เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้?(อาจมีการนัดหมายล่วงหน้?เมื่อมีความพร้อ?

ร้านอาหา?เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากา?/p>

กลุ่มที่ 2 กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริกา?ได้แก่

สถาบันกวดวิช?/p>

โรงภาพยนตร?/p>

สป?

สวนสนุ?สวนน้ำ

ฟิตเนส ห้องออกกำลังกา?สระว่ายน้ำ

ห้องจัดประชุ?จัดเลื้ย?/p>

เปิดได้ไม่เกิ?20.00 ?

สถานศึกษ?/strong>

ไม่เปิดเรียน แต่สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร?วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที?ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวั?/ กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร?วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สนามกีฬา/สนามแข่งกีฬา

สามารถเปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณ?ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ

สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ช?โดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช?/p>

ผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การกำกับติดตามมาตรกา?โดยผู้จัดการแข่งขั?กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เปิดถึง เวล?20.00 ?

อย่างไรก็ตาม ยังคงห้ามออกนอกเคหะสถา?(เคอร์ฟิ? ตั้งแต่เวล?21.00 ?- 04.00 ? ของวันรุ่งขึ้น

ส่วนมาตรการการปฏิบัติงาน ?ที่พักอาศั?(Work From Home) ยังคงใช้ต่อไปอย่างน้อย 14 วั?/strong>


สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

สรุปครบที่นี? มติศบค.คลายล็อกดาวน?เช็กเลยอะไรทำได?ไม่ได้บ้าง

ข่าวแนะน?/h2>

ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|