TNN online ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลา?Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุ? (คลิป)

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลา?Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุ? (คลิป)

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลา?Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุ? (คลิป)

ตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลา?Good news is a bad news ถึงเวลากระจายพอร์ตลงทุ?

สัปดาห์นี้มาโฟกัสการลงทุนที่หุ้นสหรัฐอีกครั้?เพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนเต็มไปด้วยความกังวลเงินเฟ้อของสหรั?แต่พอประกาศออกมา นักลงทุนกลับมีมุมมองเป็นบวกว่?การพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวและจะไม่ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในที่จะประชุมกันในวันที?15-16 นี?/p>


สถานการณ์ของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นสหรัฐจะเปลี่ยนหรือปรับกลยุทธ์อย่างไร


ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|