เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือประกาศปิดแคมป์คนงา?เยียวยาให?50% ของค่าจ้าง

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือประกาศปิดแคมป์คนงา?เยียวยาให?50% ของค่าจ้าง

เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือประกาศปิดแคมป์คนงา?เยียวยาให?50% ของค่าจ้าง

เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้า?เบื้องต้นกระทรวงแรงงานจะมีมาตรการเยียวยาให?50% ของค่าจ้าง โดยจ่ายเงินสดให้คนงานทุก?5 วั?ตลอดช่วง 1 เดือน

วันนี้ (26มิ.?64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่?ตามที่พล.?ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยกา?ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิ?19 (ศบ?) ได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขเมื่อวานนี้ และได้รับฟังรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี?ซึ่งที่ประชุมฯ มีความห่วงใยกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในแคมป์ที่พักคนงานต่า??ที่มีการเดินทางจากแคมป์ที่พักอาศัยไปสู่สถานที่ก่อสร้างโดยเฉพาะในพื้นที่กทม. และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดภาคใต?คื??ปัตตาน?ยะลา นราธิวาส และสงขลา จึงได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานเหล่านี้เป็นการชั่วคราว เพื่อระงับการแพร่ระบา?/p>

ในช่วงที่ปิดแคมป์คนงาน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด และไม่ให้คนงานเดินทางกลับต่างจังหวั?โดยหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปดูแลเรื่องอาหาร และความเป็นอยู่ให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาช?กระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่า?จะทำการขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปดูแ?เฝ้าระวังพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมในแต่ละแคมป์เพื่อดูความเรียบร้อยในช่วงเวล?1 เดือนนี้ด้ว?/p>

ในส่วนของโรงงานในพื้นที่กท? และปริมณฑล แล?4 จังหวัดภาคใต??ปัตตาน?ยะลา สงขล?นราธิวาส ยังคงสามารถประกอบการได้ตามปกติ แต่ต้องมีการ Bubble & Seal รวมทั้งจะพิจารณากิจการที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคซึ่งไม่เป็นการปิดทั้งหมด แต่จะมีมาตรการเฉพาะออกมาเป็นการชั่วคราว โดยรัฐบาลจะดูแลเป็นพิเศษทั้งหมดทุกกิจการ ทุกพื้นที่ และทุกคลัสเตอร์

นอกจากนี?กระทรวงแรงงานจะประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงไปในพื้นที่และพบกับผู้ประกอบกา?เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงมาตรการความช่วยเหลือจากรัฐบา?พร้อมกับขอความร่วมมือในการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งหมดในเวลานี้โดยในช่วงที่ปิดแคมป์ กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการเยียวยาให?50% ของค่าจ้าง ซึ่งเป็นการชดเชยเยียวยากรณีว่างงา?เพราะเหตุสุดวิสั?เนื่องจากถูกปิดตามคำสั่?ศบ? ซึ่งใน

เบื้องต้น กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะทำรายการจ่ายเงินสดให้คนงานที่แคมป์ทุก?5 วั?ตลอดช่วง 1 เดือน ตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองวันต่อวั?ตลอดระยะเวลาที่มีการปิดแคมป์ดังกล่า?ซึ่งกระทรวงแรงงานจะมีระบบตรวจสอบว่าแรงงานที่จะได้รับการเยียวยานั้น จะต้องอยู่ในแคมป์จริงๆ โดยกระทรวงแรงงานจะเข้าตรวจสอบเช็คชื่อคนงานทุกวันเพื่อทำบัญชีค่าจ้างร่วมกับตัวแทนนายจ้าง หากลูกจ้างคนใดไม่อยู่ในแคมป์ก็จะพิจารณาอีกทีเป็นราย?ไป เพราะการจ่ายค่าจ้างนั้นอยู่ที่นายจ้างต้องรับรองด้วย

ทั้งนี?กระทรวงแรงงานจะลงไปตรวจโควิด-19 เชิงรุกทุกแคมป์ที่ปิด และหากแคมป์ใดถือว่าปลอดภัยแล้วและได้รับวัคซีนในส่ว??33 แล้ว รวมถึงคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวั?และสำนักงานสาธารณสุขจังหวั?(สส?) ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภั?จะดำเนินการปลดล็อคให้แคมป์นั้นกลับมาเปิดได้โดยเร็วที่สุดและอาจไม่ต้องรอให้ครบ 1 เดือน ขณะที่โครงการใดที่มีสัญญากับรัฐหรือเอกชน จะมีการขยายระยะเวลาสัญญาให้ในช่วงที่แรงงานต้องหยุดการทำงานทั้งหม?/p>

นอกจากนี?จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิ?19 ในกท? และปริมณฑล มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อ?รัฐบาลโดยศบค. จึงขอให้แต่ละจังหวัดเตรียมการเฝ้าระวังป้องกั?และมุ่งเน้นการควบคุมโรคในระดับสู?รวมถึงแจ้งเตือนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อส?) และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่ไปจากกทม. และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง โดยพิจารณาเรื่องการ Quarantine อย่างเหมาะสม แล?เน้นการคัดกรองในกลุ่มเสี่ย?และคนที่มาจากจังหวัดอื่น หากพบการติดเชื้อให้เร่งคัดกรอง ควบคุม และรักษาโดยเร็?/p>

ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|