TNN online อภัยภูเบศรประกาศแจกฟร?“เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร?ไว้ปลูกสู้โควิ?19

TNN ONLINE

Social Talk

อภัยภูเบศรประกาศแจกฟร?“เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร?ไว้ปลูกสู้โควิ?19

อภัยภูเบศรประกาศแจกฟร?“เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร?ไว้ปลูกสู้โควิ?19

สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศผ่านเฟซบุ๊กแจกฟรี “เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร?ไว้สู้ศึกโควิด-19 ที่บ้า?

วันนี้ ( 28 มิ.? 64 )สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ?โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่?แจกฟรี เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจ?จากสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มมากขึ้?ขอแจกต่อเนื่องกันอีกครั้ง เพราะเราอยากให้ทุกบ้านมีฟ้าทะลายโจรไว้สู้ศึก บ้านไหนยังไม่มีฟ้าทะลายโจร มารับเมล็ดพันธุ์ไปปลูกติดบ้านกันได้นะค?

ท่านที่ต้องการรับเมล็ดพันธุ์ ส่งชื่อที่อยู่มาที?กล่องข้อความในเฟซบุ๊ค สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ?

ดูวิธีปลูก

แผ่นพับวิธีปลูกฟ้าทะลายโจร

อภัยภูเบศรประกาศแจกฟร?“เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร?ไว้สู้โควิ?19

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|