หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

TNN ONLINE

TNN Exclusive

หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

เพียงข้ามวันหลังปิดการประชุ?“คอร์นวอลล์ซัมมิต?ของกลุ่ม G7 พร้อมกับความสำเร็จในการเขย่าจีนจนสั่นสะเทือนโลกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านม?บรรดาผู้นำกลุ่มก็เดินทางต่อไปกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ย?เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมนาโต้ซัมมิต ...

นาโต?(NATO) หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (The North Atlantic Treaty Organization) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษาย?1949 ?กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ โดยการผลักดันของสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศในยุโรปตะวันตก เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคงจากสหภาพโซเวียต ตามสนธิสัญญา?ที่ลงนาม ?กรุงบรัสเซลส์เมื่อรา?1 ปีก่อนหน้านั้น


หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


นาโต้มีบทบาทสูงในช่วงสงครามเย็นระหว่างทศวรรษ 1950 ถึงกลางทศวรร?1980 และปรับบทบาทไปสู่มิติด้านการเมืองมากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็?โดยในต้นศตวรรษที?21 รัสเซียไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศัตรูหลักของนาโต้อีกต่อไป และนาโต้กับรัสเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกั?

นาโต้เพิ่มจำนวนสมาชิกโดยลำดั?และได้ขยายประเภทสมาชิกในเวลาต่อมา อาทิ ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่ม (Major Non-NATO Ally) ซึ่งไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ด้ว?/p>

ตามมาตรา 5 ของสนธิสัญญา?ระบุว่?“การโจมตีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่?จะถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกโดยรวม?/strong> และดูเหมือนเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ 11 กันย?2001 ที่นิวยอร์?เป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวที่นาโต้ดึงเอาหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติใช?ทำให?NATO ถูกวิจารณ์ว่าไม่ค่อยมีผลงานที่จับต้องได้มากนัก จนผู้คนขนานนามว่าเป็นองค์กรที่ “No Action, Talk Only?


หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


นอกจากนี?ในทางปฏิบัติ นาโต้ก็ถูกประชาคมโลกมองว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านการทหารที่ตกเป็นเบี้ยล่างให้สหรัฐ?และประเทศพันธมิตรหลักมาโดยตลอ?

อย่างไรก็ด?วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาอาจถือเป็นวันดี (D-Day) เมื่อนาโต้จัดการประชุมเต็มคณะของกลุ่มผู้นำนาโต้ 30 ประเทศ ?สำนักงานใหญ่ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่เป็นครั้งแรกนับแต่ป?2019

งานนี้นาโต้ดูจะออกตัวแรง พยายาม “แสดงน้ำยา?ให้โลกได้เห็นแจ้?โดยภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่า?เยนส์ สทอลเตนเบิร์?(Jens Stoltenberg) เลขาธิการใหญ่ของนาโต้ ได้หยิบย?“การผงาดของจีน?ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการแถลงข่าว

โดยกล่าวหาว่าจีนมี “ความท้าทายอย่างเป็นระบบ?/strong> (Systemic Challenges) และสมาชิกหลายประเทศได้หยิบยกประเด็นความสัมพันธ์ที่เขม็งเกลียวกับจี?/p>

นาโต้ยืนยันว่า “จีนไม่ใช่ศัตรูของเรา แต่ดุลยภาพของอำนาจกำลังเปลี่ยนมือ?/strong> โดยในช่วงหลายปีหลังนี้ จีนได้ดำเนินการหลายสิ่งที่ท้าทายอย่างเป็นระบ?และกำลังอาวุธของจีนขยับขึ้นมาทัดเทียมของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมเข้าไปทุกขณ?

จี?“กำลังขยายอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็?ซึ่งครอบคลุมถึงจำนวนหัวจรวดที่มีระบบการยิงที่สลับซับซ้อนยิ่ง?รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางการทหารกับรัสเซี?และการใช้ข่าวลวง

นาโต้เห็นว่า ในไม่ช้า จีนจะก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ในโล?จะมีงบประมาณด้านการทหารอันดั?2 ของโลก และกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุด จึงพยายามเรียกร้องให้จีน “สนับสนุนส่งเสริมพันธะสัญญาระหว่างประเทศ และรับผิดชอบต่อระบบระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงมิติในเรื่องอวกาศ ไซเบอร์ และพาณิชย์นาวี?

นาโต้ยังกล่าวหาว่า กองทัพจีนได้โจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ทั้งความลับด้านอุตสาหกรรมและทางการทหารจากทั่วโลก แถมยังบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับนาโต?และเพิ่มระดับการแข่งขันกับนาโต้ในแอฟริกา เมดิเตอร์เรเนียน หรือแม้กระทั่งอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ)


หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


ทำให้หลายฝ่ายยังเกิดความกังวลใจว่?ความพยายามในการวางเครือข่าย 5G ในแอฟริก?ตะวันออกกลาง และยุโรป จะเปิดโอกาสให้หัวเหว่ย (Huawei) อาจสามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่นาโต้จำเป็นต้องใช้

ในตอนท้า?นายใหญ่นาโต้ยังแสดงจุดยืนว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและตอบโต้การเติบใหญ่ในด้านการทหารของจีน เหมือนกับการเตรียมตีธงเพื่อส่งสัญญาณบอกสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรให้มาร่วมกั?“รุมกินโต๊ะจีน?

แน่นอนว่?หลังการแถลงข่าวดังกล่า?อุณหภูมิโลกดูจะร้อนระอุขึ้นอย่างรวดเร็?...

จีนก็ออกมาตอบโต้อย่างทันทีทันควั?ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติก็ออกมาเฉือดองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวแบบไม่เกรงกลั?โดยเรียกร้องให้นาโต้หยุดพูดเว่อร์ๆ เกี่ยวกับ “ทฤษฎีภัยคุกคามจีน?/strong> (China Threat Theory)

“จีนยึดมั่นการพัฒนาแบบสันติสุขเสมอม?พวกเราจะไม่ดำเนินการที่มีความท้าทายต่อระบบกับชาติอื่?แต่หากผู้ใดท้าทายเรา ก็ใช่ว่าเราจะยอมทน?/strong>

ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็เห็นว่า สิ่งที่น่าโต้พยายามเชิญชวนประเทศสมาชิกมารุมกินโต๊ะจีนนั้?ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง่ายๆ เพราะหลายประเทศสมาชิกก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่นาโต้ และสหรัฐ?พยายามปลุกเร้?

โดยกล่าวว่?“สหรัฐ?และยุโรปมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกั?และบางประเทศในยุโรปจะไม่ผูกติดกับแนวทางการต่อต้านจีน และรถม้าศึกของสหรัฐฯ?

เหมือนจะตอบกลับไปยังนาโต้ว่?ชาติพันธมิตรที่คิดว่าผูกพันกันอย่างเหนียวแน่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีคิดและแนวทางที่นาโต้ประกาศออกม?/p>

หากเราถอดรหัสของนาโต้ซัมมิตครั้งนี?ก็พบว่?นี่เป็นครั้งแรกที่ โจ ไบเดน เข้าร่วมประชุ?ซึ่งผู้นำสหรัฐ?แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่?สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของนาโต้

?.. กรอบความร่วมมือในการป้องกันพันธมิตรร่วมกันถือเป็?“พันธะสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์?(Sacred Obligation) สำหรับสหรัฐฯ ... ผมอยากให้ยุโรปรับรู้ว่าสหรัฐ?ยังคงยึดมั่นในหลักการนี้อยู่?/strong>

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยั?“ให้ท้าย?นาโต้ด้วยการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกกล้าออกมาเผชิญกับลัทธิอำนาจนิย?และกำลังทางการทหารของจีน เฉกเช่นเดียวกับที่เคยร่วมกันปกป้องพันธมิตรในยุโรปจากอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็?/p>

ท่าทีและจุดยืนดังกล่าวทำให้สหรัฐ?ได้ใจพันธมิต?และกลับมามีบทบาทนำในเวทีนี้อีกครั้ง หลังจากที่อดีตประธาธิบดีโดนัลด?ทรัมป์ เคยดูแคลน และกล่าวหาว่าพันธมิตรในยุโรปไม่ทุ่มเทเท่าที่คว?จนถึงขนาดขู่ว่าจะถอนตัวจากนาโต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา


หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


โจ ไบเดนยังกระโดดออกมาแบ็คอัพนาโต้อย่างเต็มที่ โดยสหรัฐ?เสมือนบอกให้นาโต้ไปลอกการบ้านข้อใหญ่จากกลุ่?G7 ที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปก่อนหน้าเพียงวันเดียว

จึงไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นนายใหญ่นาโต้จัดเต็มกับจี?ซึ่งเป็นการเปิดแผล “การแยกขั้ว?/strong> ให้กว้างขึ้น โดยขยายจากมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลจากเทรดวอร?เทควอร์ การประชุ?G7 และอื่นๆ ไปสู่ด้านการเมืองและการทหาร

ประเด็นถัดมา นาโต้ซัมมิตในครั้งนี?ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งของการเดินหมา?“สงครามตัวแทน?/strong> ที่สหรัฐ?และชาติพันธมิตรวางไว้ในอดี?และถูกดึงมาใช้อยู่เป็นระยะในหลายภูมิภาคของโลก ที่น่ากังวลใจก็คือ การใช้สงครามตัวแทนกำลังเคลื่อนตัวกลับมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีกครั้?

ดังจะเห็นได้จากท่าทีของนาโต้ที่ระบุว่า แนวคิดและแนวปฏิบัติของจีนดูจะไม่สอดคล้องกับของกลุ่มประเทศสมาชิกหลักของนาโต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหมู่เกาะทะเลจีนใต?แถมยังเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรร่วมกันตอบโต้ในเรื่องนี้

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คื?ในช่วงเวลาเพียง 18 เดือนนับจากการประชุมสุดยอดคราวก่อ?จีนได้กลายเป็นประเด็นหลักอย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดครั้งนี?

แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่?ในจำนว?79 จุดใ?3 ย่อหน้าของเอกสารการแถลงข่าวดังกล่าว มีอยู่ถึ?10 จุดที่พูดถึงจี?โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเติบใหญ่ของอิทธิพลและนโยบายระหว่างประเทศของจีนที่กลายเป็นโอกาสและความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาค?/p>


หรือว่านาโต้จะไม่เอาแต่พูด โด?ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


นอกจากนี?หากเราพิจารณาอายุการก่อตั้?ก็พบว่?นาโต้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนจี?นี่จึงเป็นครั้งแรกในรอบ 72 ปีนับแต่ก่อตั้งที่นาโต้กล้าออกมากล่าวหามังกรต่อชาวโลกอย่างโจ่งแจ้ง ว่าง่ายๆ งานนี้นาโต้เลือกเดินเกมส์ในลักษณะ “ฆ่าเพื่อ?รักษานาย?/strong>

ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่?จีนจะเชิญชวนชาติพันธมิตรในกลุ่มใดมาแสดงพลังให้นาโต้และสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรหลักได้เห็นกันบ้าง

รัสเซี?อิหร่า?ปากีสถาน เกาหลีเหนือ ... ล้วนแต่เป็นสายแข็งแทบทั้งสิ้?และยังมีอีกหลายประเทศที่รอเวลาเอาคืนกลุ่มผู้นำเดิมที่ทำตัวเป็?“นักเลงหมู่?/strong> ใหญ่คับโลก

เอาเป็นว่าแค่เอ่ยชื่อชาติพันธมิตรของจีนบางส่วนก็อาจทำให้สมาชิกนาโต้หลายประเทศถอดใ?หรือแม้กระทั่งหัวเรือใหญ่อย่างสหรัฐฯ ก็อาจยกเลิกความพยายามเดิมไปเลยก็เป็นได้

งานนี้ขอเพียงว่านาโต้ในยุคดิจิตัลอย่าเอาแต่พูดเหมือนเดิมเท่านั้นเอง ...

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|