จัดพอร์ตเพิ่มกำไรตลาดหุ้นเวียดนา? เน้นกลุ่มแบงก?ไอที-สินค้าฟุ่มเฟือย

TNN ONLINE

WEALTH

จัดพอร์ตเพิ่มกำไรตลาดหุ้นเวียดนา? เน้นกลุ่มแบงก?ไอที-สินค้าฟุ่มเฟือย

จัดพอร์ตเพิ่มกำไรตลาดหุ้นเวียดนา? เน้นกลุ่มแบงก?ไอที-สินค้าฟุ่มเฟือย

กูรูชี้หุ้นเวียดนามน่าลงทุ? คาดกำไรบ? VN Index ปีนี้โ?41.7% valuation น่าสนใจเทียบภูมิภา?เน้นกลุ่มแบงก?ไอที-สินค้าฟุ่มเฟือย

ดร.กําพ?อดิเรกสมบัติ รองกรรมการผู้จัดกา?Chief Investment Office บล. ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่? เศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อ?นำโดยภาคการส่งออกที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเร่งตัวขึ้นของอุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกหลักของเวียดนา?นอกจากนั้นการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อ?โดยที่ผ่านมาได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากการกลับมาระบาดของ COVID-19


ทั้งนี้เนื่องจากมีมาตรการควบคุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภา?นโยบายการเงินและการคลังยังมีแนวโน้มอยู่ในภาวะผ่อนคลายเพื่อช่วยประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิ?โดยคาดว่าเศรษฐกิ?เวียดนามจะเติบโตได้ในระดั? 6.5%-7.0% ในปี 2021-22F อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มขยับขึ้นน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไ?เสถียรภาพด้านต่างประเทศของเวียดนามอยู่ในภาวะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตเนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดในระยะหลังอยู่ในภาวะเกินดุล


การกลับมาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อ?นอกจากจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจแล้วจะยังมีส่วนทำให้ดุลการชำระเงินแข็งแกร่งขึ้นด้วย ความเสี่ยงที่ต้องจับตาในระยะข้างหน้าประกอบด้ว?การกลับมาระบาดขอ?COVID-19 ในจังหวัดอุตสาหกรรมใกล?Hanoi การมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่ช้ากว่าคาดทำให้ต้องเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวออกไป และการเร่งตัวของภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เร็วกว่าคาด


ทั้งนี้มีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนา?การกลับมาฟื้นตัวได้เร็วของเศรษฐกิจเวียดนามการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเวียดนามที่แข็งแกร่งช่วยให้ valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามยังอยู่ในระดับที่ไม่ตึงตัวจนเกินไปนักเมื่อเทียบกับในอดี?และค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค


นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา (จนถึ?31 ??) ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนา?(VN Index) เพิ่มขึ้นถึงกว่?20.3% นับเป็นหนึ่งในตลาด frontier/emerging markets ที่ให้ผลตอบสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เราคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรใน VN Index ปี 2021/2022 จะเติบโ?41.7% / 21.5% (เทียบกั?-3.1% ในปี 2020) จะทำให?12m forward P/E (price/earing) ของตลาดหุ้นเวียดนา?อยู่ในระดั?14.9 เท่?ซึ่งใกล้เคียงเทียบกับค่าเฉลี่?5 ปีที่ผ่านมาที่ 14.3 เท่? และเมื่อเทียบกั?12m forward P/E แล?24m forward P/E ของประเทศต่าง?ในภูมิภา?เช่?ไท?(18x, 19.2x) ฟิลิปปินส์ (16.7x, 18.5x) อินโดนีเซี?(16.7x, 18.1x) ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามยังมี valuation ที่ยังน่าสนใจอยู?/span>


นอกจากนี้แนวโน้มการเข้าสู่ดัชน? MSCI EM ของตลาดเวียดนามใ?2-3 ปีข้างหน้า น่าจะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศกลับมาสูงขึ้?โดยในช่วงป?2020 แม้จะมีการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ แต่เป็นการขายแบบกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่จำนวนไม่มาก โดยในส่วนของรา?sector เรามีมุมมองเป็นบวกกับกลุ่ม Financial and Banking กลุ่?IT และกลุ่ม consu mer discretionary นอกจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของปี กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน่าจะได้แรงหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่น่าจะทยอยมีขึ้นในช่วงปี 2022F


ล่าสุด กำไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที?1/2021 ของตลาดหุ้นเวียดนามมีกำไรเติบโตถึง +90.61% YOY (vs +21.59% YOY ในไตรมาสที?4/2020 แล?-1.02% สำหรับทั้งปี 2020) สะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่อ?โดยในไตรมาสที่ 1/2021 กลุ่มธุรกิจที่มีกำไรเติบโตโดดเด่?ประกอบด้วย Financial and Banking, Oil and gas, Materials ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจประเภท Industrial, Consumer, Power and water อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกำไรลดลงเล็กน้อ?แล?Transportation มีกำไรลดลงค่อนข้างมากตามการฟื้นตัวช้าของธุรกิจสายการบิ?เราเชื่อว่าด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น บวกกับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครั?การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามน่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อ?


สภาพคล่องในระบบที่ยังมีอยู่สูง จากสภาพคล่องที่อัดฉีดจากรัฐบาล รวมถึงการกลับมากของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งในด้านการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดหุ้?โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด FDI ในปี 2020 ชะลอตัวลงจากผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเวียดนา?รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทาง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ FDI ในปี 2020 ลดลงถึ?-61.7% เมื่อเทียบกับป?2019 อย่างไรก็ตาม ตัวเลข FDI ไตรมาสที?1/2021 ส่งสัญญาณการผ่านจุดต่ำสุ?จากแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคส่งออกของเวียดนามที่แข็งแกร่?บวกกับความได้เปรียบด้านข้อตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมประเทศคู่ค้าหลัก เราเชื่อว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งในภูมิภา?ASEAN ที่สามารถดึงดู?FDI ได้ในระยะข้างหน้?/span>


การเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างมีนัยของนักลงทุนรายย่อย โดยในช่วงไตรมา?1/2021 จำนวนบัญชีนักลงทุนรายย่อยในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็?2.98 ล้านบัญช?(คิดเป็?25% YOY) โดยในเดือนเมษาย?2021 มูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นเวียดนามทั้?3 ตลาดเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็?USD 888 mn (คิดเป็?18.8% เทียบกับเดือน มีนาคม 2021) โดยมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรา?คิดเป็?91.2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด


การที่นักลงทุนรายย่อยมีมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากจะเป็นประเด็นความเสี่ยงในตลาดหากการซื้อขายนั้นมาจา?leverage margin ในปริมาณที่สูง จากข้อมูลล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีสัดส่วนการ leverage สูงจนน่ากังว? โดยตามกฎขอ?State Securities Commission of Vietnam บริษัทหลักทรัพย์มี margin trading limit อยู่ที?200% ของทุน จากข้อมูลของ Principal Asset Management ?สิ้นไตรมาสที?1/2021พบว่าบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามที่มีสัดส่ว?margin trading ต่อทุน สูงสุด 25 อันดับแร?มีสัดส่วนนี้อยู่ระหว่า?42%-188% โดยส่วนใหญ่มักกจะควบคุมให้อัตราส่วนนี้อยู่ที่ประมา?170%

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|