กรมธนารักษ?ขยายเวลาจองคอนโดข้าราชการ ถึ?15 มิ.?64

TNN ONLINE

WEALTH

กรมธนารักษ?ขยายเวลาจองคอนโดข้าราชการ ถึ?15 มิ.?64

กรมธนารักษ?ขยายเวลาจองคอนโดข้าราชการ ถึ?15 มิ.?64

กรมธนารักษ?ขยายเวลาจองคอนโดข้าราชการ 12 โครงกา?ต่อไปจนถึงวันที่ 15 มิ.?2564 หลังโควิดยังระบาดหนั?เผยล่าสุดยอดจองเต็มแล้?3 จังหวั?ตื?ประจวบคีรีขันธ?นนทบุร?และอุบลราชธานี

วันนี้ (3 มิ.?64) นายยุทธน?หยิมการุ?อธิบดีกรมธนารักษ?เปิดเผยว่?กรมฯ ได้ขยายเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุประจำปี 64 จำนว?12 โครงกา?ต่อไปอีกจนถึงวันที?15 มิ.?64 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที?31 ??ที่ผ่านม?เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม?ทำให้ข้าราชการบางส่วนมีความไม่สะดวกในการจองหรือการจัดเตรียมเอกสา?เช่?ใบรับรองเงินเดือน หนังสือยินยอมหักเงินเดือน เนื่องจากยังต้องทำงานที่บ้า?และบางส่วนก็ต้องทุ่มสรรพกำลังในการรักษาป้องกันโควิ?

ทั้งนี?ยังเปิดให้จองผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์กรมธนารักษ์ พร้อมกับขยายสิทธิการจองเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุให้ข้าราชกา?14 ประเภท รวมถึงข้าราชการบำนาญด้วย และยังเปิดให้จองข้ามเขตสถานที่ทำงานหรือภูมิลำเนาได?ซึ่งจะครอบคลุมทั้งข้าราชการครู ทหาร ตำรว?อัยการ เจ้าหน้าที่ศา?สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต?(???) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี?ยังระบุว่าที่ผ่านมามีผู้สนใจจองเข้ามาอยู่พอสมควร แต่เนื่องจากติดช่วงโควิดระบา?กรมฯ จึงขยายวันจองออกไป โดยปัจจุบันมียอดจองเต็มแล้?3 โครงกา?ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นนทบุร?และอุบลราชธานี ซึ่งกรมจะเดินหน้าสร้างต่อแน่นอ?

ส่วนคอนโดฯ ที่กรุงเทพ?ย่านรถไฟฟ้าสุขุมวิ?ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ 650 ห้อง มียอดจองห้องพักราค?999,999 บา?เกินแล้วกว่?200% ส่วนห้องราคา 1.25 ล้านบา?แล?1.49 ล้านบา?ก็มียอดจองเข้ามาแล้วเกิ?70% และพื้นที่อื่นที่ยังเหลือ 8 แปลงอยู่ต่างจังหวั?ประกอบด้วย พื้นที่เชียงรา?นครนาย?อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตาน?นครราชสีมา และจันทบุร?โดยเป็นอาคารพักอาศัยสู?7 ชั้น จำนว?76 ห้อง ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมือง มีขนาดพื้นที่ห้องพัก 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บา?

ข่าวแนะน?/h2>

{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|